Antikapitalistisch/ antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

BELANGRIJKE UPDATE!

Verzamelen om 13.00 uur op het Museumplein in plaats van 14.00 uur!

oproep-voor-een-antikapitalistisch-blok-poster

Scroll down for English

Antikapitalistisch/antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

Facebook-oproep: https://www.facebook.com/events/985087378286524/

Read moreAntikapitalistisch/ antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

Vanaf 14 september: CrimethInc. on tour in Nederland!

CrimethInc. on tour!

14089318_1785524091683775_1798081796365568020_n

(Scroll down for English)

Let op: de bijeenkomst in Den Haag gaat niet door!

Brengt democratie vrijheid?

Dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen ertoe gebracht om de straat op te gaan. Deze ongelijkheden zijn structurele eigenschappen die teruggaan tot de oorsprong van de democratie zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische regering. De vertegenwoordigende democratie houdt heel het bureaucratische apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren. Democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus, liever dan democratische structuren te promoten als doel op zichzelf terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft verraden. Kunnen anarchisten nuttige ideeën over deze zaken aandragen?

Een kameraad van CrimethInc. zal dit onderwerp samen met de luisteraars onderzoeken op bijeenkomsten in diverse steden. We zullen in gesprek gaan over wat het zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door democratische heerschappij.

Daarnaast zal er een Nederlandse vertaling gepresenteerd worden van het CrimethInc-boekje “To Change Everything”

Amsterdam, 14 September, 20:00 uur  in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 uur, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 uur, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Gaat niet door
Utrecht, 17 September, 14.00 uur, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 uur, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

Bron: https://www.facebook.com/events/1133003873441452/

_________________________________________________

Note: the meeting in TheHague is cancelled!

Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people into the streets. These are structural features dating back to the origins of democracy itself; they appear in practically every example of democratic government. Representative democracy preserved all the bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves, then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on these matters?

A Crimethinc comrade will examine this subject together with the audience at meetings in several towns. We will debate what it would mean to seek freedom directly rather than through democratic rule.
Besides, a Dutch translation of the Crimethinc pamphlet “To Change Everything” will be presented during the meetings.

The Crimethinc comrade will talk at meetings on this subject in the following cities:

Amsterdam, 14 September, 20:00 in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 hour, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 hour, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Cancelled
Utrecht, 17 September, 14.00 hour, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 hour, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

More dates and places may be announced as soon as they are available.

Source https://www.facebook.com/events/1133003873441452/