Presentatie verhalenboekje vluchtelingenkinderen

Op zaterdag 11 november vindt in Amersfoort de presentatie plaats van een boekje over ervaringen van vluchtelingenkinderen in gezinslocaties, oftewel asielzoekerscentra waar vluchtelingengezinnen met kinderen verblijven. Hieronder de uitnodiging.

Bron: http://geenkindaandekant.nl/nieuws/presentatie-verhalenboekje-vluchtelingenkinderen/
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/487171391658631/

Misschien denk je: Amersfoort? Ver weg als je in Brabant woont. Maar: 1. Het onderwerp is belangrijk genoeg, en solidariteit kent geen grenzen, ook geen provinciegrenzen; 2. Er zit ook een gezinslocatie in Brabant zelf, namelijk in Gilze-Rijen. Het is dus allemaal iets minder ver weg dat het oppervlakkig gezien wellicht lijkt.

Presentatie: Verhalenboekje Vluchtelingenkinderen

‘Dit zijn de regels, dit is de wet. Je wordt op het vliegtuig terug gezet’

We denken met ons allen dat Nederland een veilig land is waar je in principe nergens bang voor hoeft te zijn. Toch leven er hier heel veel kinderen dagelijks in angst over of ze hier wel kunnen blijven. Deze kinderenleven in zogeheten ‘gezinslocaties’: zeer sobere opvangcentra met vrijheidbeperkende regels, bestemd voor gezinnen die naar Nederland gevlucht zijn en van wie een eerste asielaanvraag is afgewezen, maar die wel nog in procedure zijn.

Voor kinderen, en ook voor ons, is het onbegrijpelijk dat ‘een meneer op een kantoor’ ineens bepaalt dat zij of hun vrienden hier niet meer mogen leven, terwijl ze hier al jaren wonen en naar school gaan.
Omdat het lijden van deze mensen zich onzichtbaar en in stilte voltrekt, proberen we met dit verhalenboekje een bescheiden bijdrage te leveren aan het naar buiten brengen van hun stem. Wij zullen op zaterdag 11 november een persconferentie houden waarin het verhalenboekje gepresenteerd wordt. Hierbij zullen waarschijnlijk ook mensen uit de gezinslocatie Amersfoort aanwezig zijn.

Datum: 11 november, 15:00-17:00

Locatie: De War, Geldersestraat 6, Amersfoort

~Mensen die in een gezinslocatie wonen of gewoond hebben willen we uitnodigen om hun verhaal te doen. Woon jij in een gezinslocatie of heb je daar gewoond? Stuur ons even een e-mail op geenkindaandekant@gmail.com ~