Autonomen Brabant digitaal verhuisd!

Autonomen Brabant zijn digitaal verhuisd!

We hebben een nieuwe website: https://autonomenbrabant.blackblogs.org/.

En we hebben een nieuw mailadres: autonomenbrabant@riseup.net.

De oude website wordt niet meer bijgehouden, al zal die niet ogenblikkelijk offline zijn. Mail op het oude mailadres zal na verloop van tijd geen antwoord meer krijgen. Dus: verander de boel in je favorieten en je adresboek, dan gata het allemaal het voorspoedigst.

Als je op de nieuwe site vreemde dingen tegenkomt, bugs, dingen die niet goed werken, geef ons gerust een seintjeā€¦ via het nieuwe mailadres. Intussen strooien we via sociale media, mail en anderszins verhuisberichtjes in het rond.

Tot ziens op https://autonomenbrabant.blackblogs.org/. Tot spreeks via autonomenbrabant@riseup.net. Maar vooral: tot ziens op de real live offline barricades!