Protest tegen anti-abortus bijeenkomst in Tilburg!

Vandaag hebben een aantal feministen, antifascisten en anarchisten geprotesteerd tegen een anti-abortusbijeenkomst in Tilburg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de christenfundamentalisten van Schreeuw om Leven die abortus willen verbieden. Dit was een van de bijeenkomsten in een reeks ter voorbereiding voor hun landelijke demonstratie tegen abortus op 8 december in Den Haag. Door met een spandoek bij de deur te gaan staan en door flyers uit te delen aan degenen die naar binnen gingen is kenbaar gemaakt dat hun anti-abortus standpunt niet welkom is in Tilburg!

Stop de afbraak van vrouwenrechten, voor het recht op abortus. Voor het zelfbeschikkingsrecht, baas in eigen buik!

De tekst van de flyer die we uitdeelden is hieronder te lezen:

6 juli, Tilburg: Boekpresentatie: “Anarchisme – een introductie”

Boekpresentatie: “Anarchisme – een introductie”

Op vrijdag 6 juli vindt een presentatie plaats van het boekje “Anarchisme – een introductie: een analyse van het heden en verleden; strategieën voor de toekomst”. Het is een uitgave van de Vrije Bond die te gast is om de presentatie te verzorgen.

Op deze informatieve avond zal de totstandkoming van het boekje worden toegelicht en een korte inleiding in het anarchisme worden gegeven aan de hand van deze nieuwe uitgave. Daarbij zullen we kijken hoe anarchistische principes behulpzaam kunnen zijn voor de verandering van de maatschappij. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Read more6 juli, Tilburg: Boekpresentatie: “Anarchisme – een introductie”

Demonstratie tegen racisme, 18 maart in Amsterdam


Op 18 maart vindt in Amsterdam de jaarlijkse antiracisme-demonstratie plaats. Dit jaar is het motto ‘Geen racisme in de raden’. Dat was oorspronkelijk ‘Geen racisten in de raad’, maar onder druk van linkse partijen – die weigeren de PVV en Forum voor Democratie rechtstreeks als racistisch aan te wijzen – is dat helaas gewijzigd. Dat weerhield de meeste linkse partijen overigens niet om alsnog af te haken en hun steun aan demonstratie op te zeggen.

Autonomen Brabant is niet blij met de beslissing van het comité om de leus te wijzigen. Maar er is alle reden voor radicalen, autonomen, anarchisten en dergelijke om wel deel te nemen en een stevige antiracistische boodschap uit te dragen. Juist nu.

Datum en tijd: zondag 18 maart, 13.00 uur
Plaats: De Dam, Amsterdam
Meer informatie: http://21maartcomite.nl/

Wil je samen met mensen van ons reizen naar de demonstratie? Neem gerust contact op via mail of sociale media.

 

 

Belangrijke en laatste informatie voor morgen!

Morgen gaan we de straat op om de fascistische groepering PEGIDA een halt toe te roepen.
 
We verzamelen om 12:30 bij het Stadhuisplein in Tilburg.
 
De arrestantengroep is te bereiken via 0622312330 of agtilburg@riseup.net.
 
Hou de Twitter hashtag #Laatzenietlopen in de gaten voor updates of als je zelf iets te melden hebt.
Je kan ook 0687994332 bellen om de backoffice in te lichten of om geïnformeerd te worden.
Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg – met laatste updates

Scroll omlaag voor de oorspronkelijke oproeptekst
 
Belangrijke en laatste informatie voor morgen: Morgen gaan we de straat op om de fascistische groepering PEGIDA een halt toe te roepen. We verzamelen om 12:30 bij het Stadhuisplein in Tilburg.
 
De arrestantengroep is te bereiken via 0622312330 of agtilburg@riseup.net.
 
Hou de Twitter hashtag #Laatzenietlopen in de gaten voor updates of als je zelf iets te melden hebt. Je kan ook 0687994332 bellen om de backoffice in te lichten of om geïnformeerd te worden.
 
***

Pegida in Tilburg: laat je afkeer zien en horen!

Zondag 7 mei komt Pegida zich vertonen in Tilburg. Dat laten tegenstanders van racisme en fascisme niet over hun kant gaan. Daarom roept AFA Noord-Brabant op tot protest en verzet.

Pegida keert zich officieel tegen ‘de islam’. In werkelijkheid maken ze stemming tegen moslims, tegen vluchtelingen, en tegen degenen die zij aan zij met moslims en vluchtelingen voor gelijkwaardigheid van alle mensen opkomen. Pegida is een racistische groepering, met fascistische inslag. Optochten van Pegida zijn een vertoon van intimidatie en een poging om wortel te schieten en hun gevaarlijke organisatie uit te bouwen. Die ruimte gunnen we ze niet, want de ellende is niet te overzien als ze zich weten te versterken. Daarom roepen we op om deze manifestatie van pegida met kracht van woord en daad tegen te werken.

Daarom: kom naar de binnenstad van Tilburg, laat ze weten, zien, horen en voelen hoe onwelkom ze zijn. Laat ze weten, zien, horen en voelen hoezeer we hun boodschap van haat verafschuwen. Kom met fluitjes, leuzen uit kelen, op borden, posters en doeken, overstem hun toespraken. Laten we ertoe bijdragen dat hun actie zo min mogelijk ruimte krijgt, zo slecht mogelijk uit de verf komt, of helemaal geen doorgang vindt vanwege creatieve tegenwerking.

We roepen iedereen hiertoe op om:

1 Tevoren vanaf 12.30 uur te verzamelen op het Stadhuisplein in Tilburg (1), waar een openbare noodbijeenkomst wordt belegd:
Om stelling te nemen, tegen racistische haat in het algemeen en tegen Pegida in het bijzonder,
Om te bespreken wat we tegen Pegida deze dag willen gaan doen,
Om mensen te vinden om gezamenlijk Pegida tegemoet te treden met ons geluid van verzet.

Hier zal meer info beschikbaar zijn over de situatie op de dag zelf.

LET OP: deze locatie kan nog veranderen, nu de plek van de Pegida-actie ook gewijzigd is. Blijf checken!

2 Samen of op eigen gelegenheid, naar het Willemsplein in Tilburg te gaan – of zo dichtbij als mogelijk is – waar Pegida zich om 14.00 uur verzamelt, en ze een passende begroeting te geven in hierboven beschreven geest. Dit kun je doen vanuit de openbare noodbijeenkomst. Maar als je zelf al weet wat je te doen staat en je eigen plan trekt: sla dit dan gerust over en doe je ding.

LET OP: de verzameltijd van Pegida is dus gewijzigd! Geef het door: Willemsplein.

Na afloop zijn er symbolische acties, om de verbinding en solidariteit tot uitdrukking te brengen die mensen zoeken tegenover de haat, en symbolisch het duivelse Pegida-gif uit te drijven. Prima opties voor wie aan de noodbijeenkomst en de rechtstreekse acties tegen Pegida niet wil of kan deelnemen, wellicht ook een mooie afsluiting voor degenen die wel eerder al actief zijn geweest. Zie https://www.facebook.com/events/273891183068605/ en https://www.facebook.com/events/1417015805025505/

Over de risico’s:

Protesteren is niet verboden, ook niet als dat niet van te voren met autoriteiten is overlegd. En zo’n verbod zou ook onaanvaardbaar zijn. Samenkomen in de openbare ruimte om onze zorg te uiten over groeiend racisme en fascisme, is niet verboden En ook zo’n verbod zou niet acceptabel zijn. Boeroepen tegen geluiden die je verafschuwt is niet verboden, anders zou elk rockfestival een probleem hebben met boze bezoekers. Wat we concreet voorstellen valt niet onder bestaande verbodsbepalingen. We horen dus gewoon onze gang te kunnen gaan met onze fluitjes, stemmen, leuzen, posters en spandoeken en wat je verder maar kunt verzinnen.

Tegelijk weten we dat politie en burgemeester aan de wetgeving nogal eens een eigen invulling geven op dagen waarin antifascisten tegen fascisten strijd proberen te voeren. Het kan dus zijn dat het gezag de openbare noodbijeenkomst aanmerkt als niet-aangemelde demonstratie – wat het dus niet is! – en probeert te verbieden. Het kan zijn dat de politie repressie, geweld en arrestaties inzet om mensen zo ver mogelijk van Pegida verwijderd te houden. Kortom: het kan zijn dat je wordt opgepakt. Dat is dan een schending van je rechten, maar dat feit zal de autoriteiten niet automatisch weerhouden.

Die kans op arrestatie houden we allemaal zo klein mogelijk door ons verstand te gebruiken in de acties die we kiezen, goed op elkaar en onszelf te letten en opgewekt kalm te blijven, voor zover enigszins mogelijk. Er staat juridische ondersteuning klaar voor dat soort situaties. Check “Actie tegen Pegida: info in geval van arrestatie” op de website van AFA Noord-Brabant.,  Uitvoeriger informatie over de mogelijke gang van zaken na arrestatie vind je op de pagina “Gearresteerd? Dit moet je weten”. Even lezen, voor de zekerheid.

Noot:

1 Het stuk Stadhuisplein waar we samen komen ligt langs de weg, pakweg tussen bushalte en Stadswinkel, onder de bomen waar in 2011 het Occupy-actiekamp stond.
Het kan zijn dat exacte tijden en plekken kort te voren nog veranderen. Check herhaaldelijk, check vooral kort van te voren, voor updates.

Tot ziens op 7 mei in Tilburg!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/170202416837210

Antifascistische Actie (AFA) Noord-Brabant, waarin samenwerken AFA Eindhoven en AFA Tilburg

https://afanoordbrabant.noblogs.org/

https://www.facebook.com/AFAEindhoven

https://www.facebook.com/AFATilburg

***

Bron: https://afanoordbrabant.noblogs.org/post/2017/04/30/zeg-nee-tegen-pegida-in-tilburg/ , bewerkt op basis van de meest recente gegevens. Blijf checken, hier maar vooral op de website van AFA Noord-Brabant, voor de meest axctuele informatie. Dingen kunnenn snel veranderen.

1 Mei: demonstratie in Tilburg

 

(bron: https://www.facebook.com/1MeiTilburg/)

Vier 1 Mei, Dag van de Arbeid, en doe mee in Tilburg:

Tegen de haat – voor elkaar!

De haat rukt op. Verkiezingsuitslagen laten het zien. Een president van de VS geeft het slechte voorbeeld. Je merkt het op sociale media en op straat Doelwit: moslims, vluchtelingen, migranten, mensen die ‘anders’zijn. Doelwit: de solidariteit. Doelwit van hatelijkheid en verdeel-en-heers: wij allemaal.

Veel mensen willen dat niet. Veel mensen zoeken verbinding, niet met bangmakers en haatpredikers, maar met elkaar. Vanuit het idee dat diversiteit geen bedreiging is, maar een verrijking. Vanuit het idee dat we samen sterk staan tegen degenen die ons verdelen om te beter bespelen. Vanuit het idee dat we samen sterk staan en kunnen werken aan een solidaire wereld.

Over deze mensen, over jou en mij, gaat de Eerste Mei! Deze datum, de Internationale Dag van de Arbeid, staat sinds meer dan 130 jaar symbool voor de strijd voor een achturige werkdag, een strijd waarin arbeiders hun leven gegeven hebben. Een strijd van arbeiders voor een behoorlijk leven, in vrijheid en waardigheid. De 1 Mei-gedachte leeft, overal waar de solidariteit haar kop opsteekt, tegen de verdrukking in.

Juist tegenover de oprukkende haat is de 1 Mei-gedachte harder nodig dan ook. Daarom roepen wij iedereen op ook dit jaar de Dag van de Arbeid te vieren, met een demonstratieve optocht.

Datum en tijd: maandag 1 mei: 17.00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg.

 

Woensdag 1 februari: actie tegen moslim-ban van Trump

Komende woensdag, 1 februari actie tegen Trump en zijn moslim-ban. Komt allen!

Uit de oproeptekst: “Trump houdt mensen met een paspoort uit zeven Islamitische landen tegen om te reizen naar Amerika. Duizenden mensen zijn slachtoffer van deze xenofobe en gevaarlijke maatregel. Dit is ongekend. Dit is het moment om op te staan, tegen gevaarlijke discriminatie.” Bron: https://www.facebook.com/events/164778217344370/

Er staat meer in die tekst, maar het is niet allemaal even sterk. Belangrijk is: komen, allemaal! Wat Trump doet, dient met de grootste felheid te worden bestreden. Maar het gaat verder dan dat. Dit gaat tegen Trump en zijn plannen, feitelijk gaat het ook tegen Wilders die een soortgelijke politiek doordrukt. En het gaat in feite  om een gevecht tegen iedereen die met dit soort politiek samenwerkt of er aan tegemoet komt. Komen dus!

En neem je anti-Trump, maar ook je anti-Wilders en anti-Rutte-leuzen mee. En vergeet de PvdA als doelwit evenmin: ook daar bashen ze moslims als het hun zo uitkomt. Ook die partij werkt mee aan het opsluiten, uitzetten en/ of op straat creperen van mensen zonder verblijfspapieren. Ook zij handelen te vaak, net als Wilders en Rutte, in de geest waar Trump zijn moslim-ban lanceert.

Datum en tijd: woensdag 1 februari 16.00 uur – 17.30 uur,

Plaats: Malieveld, Den Haag.

Dat laatste wijkt af van eerdere info. Het was oorspronkelijk het plan om naar de Amerikaanse ambassade te gaan. De autoriteiten zeggen echter dat er teveel mensen komen, en dat het bij de ambassade daarom niet kan, en dat daarom het Malieveld wordt aangewezen. Dat klinkt als een smoes: ze willen ons gewoon niet te dicht bij die ambassade, terwijl we juist op woensdag demonstreren omdat er dan – in tegenstelling tot een zaterdag – binnen die ambassade iets van onze woede voelbaar wordt. Helaas is de organisatie in de praatjes van het gezag meegegaan. Daarmee hollen organisatoren de scherpte van het signaal dat demonstranten geven, bij voorbaat uit. Een hele slechte zaak.

Maar… geen reden om thuis te blijven. Integendeel! Laat dat Malieveld om te beginnen maar eens goed vol stromen. Laten we dus met zo veel mogelijk mensen op dat Malieveld bijeenkomen. Neem je radicale woede mee, net als leuzen, meezingers, borden, spandoeken en wat je maar bedenkt om aan die radicale, gemotiveerde woede met de grootst mogelijke kracht uitdrukking te geven. En… zo heel ver van het Malieveld is de ambassade trouwens niet verwijderd. Komen! Alles wat beweegt en er kans toe ziet, kómen!

En blijf die oproep verspreiden – niet omdat de organisatie deugt, wel omdat de actie zo groot, sterk en stevig mogelijk te krijgen. Deze dus: https://www.facebook.com/events/164778217344370/

Tegen Trump, tegen Wilders: ACTIE, 20 januari, Amsterdam!

Op 20 januari wordt Trump gekroond tot keizer Donald de Eerste van het Amerikaanse Rijk. In de Verenigde Staten zelf zullen tal van acties plaatsvinden om te protesteren tegen de politiek van racisme, vrouwenhaat, milieuverwoesting, verrijking van de top ten koste van heel veel mensen, en om de feestelijkheden met directe actie te verstoren. Daartoe zijn initiatieven als #DisruptJ20  in het leven geroepen. Allerhande acties zijn al aangekondigd, in Washington en elders in de VS. Op de website It’s Going Down is een overzicht  te lezen, evenals een artikel over het waarom  van stevige, omvangrijke en wijdverbreide actie.

In Nederland zijn mensen solidair met het verzet in de VS. Actievoerders grijpen we de dag bovendien aan om tegen Trump-fan Geert Wilders en zijn extreem-rechtse politiek te protesteren. Onder het motto “Stop de haat – Samen tegen Trump en Wilders” vindt op vrijdagavond 20 januari een demonstratie plaats. Verzamelen: 19.00 uur Dam. Demonstratie naar het Museumplein, waar bij het Amerikaanse consulaat de actie zal worden afgesloten. Organisatie is in handen van een bundeling van linkse en antiracistische organisaties.

Meer informatie via http://stopdehaat.nu/
Event op Facebook: https://www.facebook.com/events/648113705389889/

Mensen van Autonomen Brabant nemen aan dat protest deel. Laat je ook zien, horen en voelen en ga mee! We zien elkaar in Amsterdam, vrijdagavond 20 januari!

Als je samen wilt reizen vanuit Tilburg, laat het ons gerust weten, misschien kunnen we iets afspreken. mail info@autonomenbrabant.nl

Belangrijke Update – Stop Pegida

Belangrijke update, overgenomen van Laat Ze Niet Lopen
De burgemeester van Utrecht heeft de mars van Pegida vandaag definitief verboden. Pegida mag alleen stilstaand manifesteren op het Vredenburgplein (direct bij Utrecht Centraal). Ondanks deze eerste overwinning zullen de tegenacties van Laat Ze Niet Lopen gewoon doorgang vinden. Verschillende rechts-extremistische groepen, waaronder Identitair Verzet en het Vlaams-Nederlandse Voorpost geven aan naar Utrecht te komen. Ook worden er Duitse en Vlaamse rechts-extremisten verwacht. Wij roepen dan ook nog steeds op je tegen dit racistische propaganda-protest te verzetten. Kom om 14:00 uur naar het Vredenburgplein en overstem de racisten met lawaai, of laat op een andere manier zien dat Pegida niet welkom is in Utrecht.