Over hondendrollen en agenten

Eerder al geplaatst op de website van Autonomen Den Haag waar deze column voor is geschreven.

De politie is een gevaar voor ieder mens die in vrijheid en waardigheid wil leven. De politie vangt een budget, elke agent incasseert een loon. Het is onterecht budget, het is onverdiend loon. Wat de politie als apparaat verdient is ontbinding, verbrijzeling in gruzelementen. Wat iedere agent verdient? Verachting, disrespect., totale ongehoorzaamheid jegens elke poging om orders te geven.

Pas echter wel op hoe je ze aanpakt.. Hondendrollen kun je zonder gevaar opruimen met een schepje en een zakje. Agenten niet, al zijn ze feitelijk een stuk smeriger. Hondendrollen slaan je niet in de boeien, stoppen je niet in busjes en cellen, slaan je niet in elkaar, houden je niet met nekklem in een dodelijke wurggreep, schieten je niet in de rug. Voor politie moet je dus uitkijken.

De politie is een gevaarlijk, gewelddadig orgaan, vol gevaarlijke en gewelddadige mensen. Ze worden agressief op commando, maar doen daar uit eigen beweging maar al te graag een schepje bovenop. Mensen die voor hun rechten en verlangens opkomen door in groepsverband hun mening te uiten, wekken bij politieagenten nogal eens zulke agressie op. Als de groep mensen die een mening uit uit zwarte mensen bestaat, pleegt die agressie nogal eens extra groot te zijn. Oppassen dus. Wees weerbaar. Wees ook voorzichtig. Jij als persoon bent belangrijker dan al je woede bij elkaar. Kies je moment.

Dat ze agressief van zichzelf zijn, zal liggen aan het slag mensen dat de politie aantrekt: lui die graag orders geven, en die graag kracht bijzetten met macho-imponeergedrag, mensen die niet vies zijn van het uitdelen van een klap… de politie heeft op zulke onmaatschappelijke elementen duidelijk een aanzuigende werking, zoals dat in beleidstermen heet. Wie daar meer over wil lweten, kan ik de klassieker van Alex Comfort aanraden: “Authority and Delinquency – a Study in the Psychology of Power”. Maar ook mensen die agent worden met het idee dat ze daarmee een soort doortastende variant van maatschappelijk werk verrichten, zullen in het korps de zeden en gewoonten van de groep overnemen en hetzij net zo agressief worden als de rest, hetzij afhaken, hetzij in een relatief onschuldige rol – wijkagent in een buurt waar vrijwel nooit wat gebeurt – worden.

Maar ook zij draven op commando op als er een knuppelmiddagje georganiseerd is voor de hele groep. Zo ‘n knuppelmiddag vindt met name plaats als het gezag, de opdrachtgevers van dit gevaarlijke gezelschap, besloten heeft dat er weer eens een groep vrije meningsuiters de les gelezen moet worden, om een kinderfeest gezellig racistisch te houden bijvoorbeeld. Dat betekent dat flinke aantallen opgefokte, soms overduidelijk doorgesnoven agenten de vrijemeningsuiters voor de voeten lopen, te paard tegen ze aanrijden, ze insluiten, de weg versperren, een bepaalde richting op duwen, soms ook staande houden, boeien omdoen, in busjes en cellen stoppen, slaan met knuppels en vuisten, bestoken met traangas.

Vaak hebben agenten dan niet zomaar een uniform aan, maar zijn ze gehelmd en van schilden voorzien. Er mocht eens iemand van de meningsuiters boos worden over al deze agressie, en iets gaan gooien naar de knuppelaars, iets dat overigens eerder te weinig gebeurt dan teveel, dan gaan ze helemaal los. De aldus door de politie veroorzaakte, of minstens in de hand gewerkte, chaos heet “openbare orde”. Dit is dus nodig, zo moeten we begrijpen, omdat het anders een chaos zou worden.

De andere taak van de politie is – zo zegt men – boeven vangen. Criminaliteit bestrijden. Diefstal, moord en doodslag, openbare geweldpleging. Niet alle openbare geweldpleging trouwens. Waar de politie zelf mensen slaat, knuppelt, hun polsen bijna breekt, hun keel afklemt en mensen bijna (of helemaal) wurgt heet dat geen openbare geweldpleging maar “gepast geweld”, noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak. Die openbare orde, nietwaar. Zulk gepast geweld kan dodelijk uitpakken,, dan volgt er een onderzoek, een flinke tijd verlof voor de dodelijke agent, en wellicht een reprimande. Veel verder gaat het zelden. Ook dit laat zien hoe gevaarlijk de politie is. Ze zijn de wet, maar ze staan er feitelijk boven. Ook daarom verdienen noch zij, noch die wet als zodanig, ook maar enig respect.

‘Maar speel ik nu niet erg op de persoon? Het zijn toch niet die agenten die slecht zijn, het is het systeem?’ Ja , het ligt aan het systeem. Dit gewelddadige werk pleegt hun wandaden in opdracht en van belastinggeld – van geld dus dat jou en mij wordt afgeperst zodat we zelf aan onze eigen mishandeling en opsluiting mee betalen. Dat systeem drijft echter op personeel, op agenten in dit geval. Maar niemand wordt gedwongen om agent te worden. Crimineel gedrag kun je ook plegen buiten de officiële kanalen, dat hoeft niet in overheidsdienst. Het is zelfs mogelijk om in leven te blijven zonder het mishandelen van andere mensen. Sterker, dat verdient de voorkeur, zeker als je op achting van je medemensen en op eerlijk zelfrespect hoopt.Wie werkt als agent, doet dat vrijwillig en is verantwoordelijk voor wat zij of hij daar doet. Je kunt opstappen uit het korps, zonder enig levensgevaar. Wie dat niet doet, wie als agent werkt en blijft werken, is wellens en wetens medeplichtig. Bovendien, wie zwijgt stemt toe.

Ik hou iedere individuele agent mede aansprakelijk voor het gedrag van het apparaat waarvan zij of hij uitmaakt. Niet voor niets spreken we van politie-eenheid, Mobiele Eenheid. Dat gedrag is verachtelijk, en elk lid van een korps dat zich verachtelijk gedraagt, verdient zelf verachting. Ja, uit hoofde van diens functie, vanwege diens beroepsmatige rol. Ook als persoon? Geen idee. Wie als agent werkt, hangt de eigen persoonlijkheid aan de kapstok waar zijn helm en uniform van afhaalt. Wie als agent werkt, heeft de eigen persoonlijkheid in een kluisje gedaan gedurende diensttijd. Met de persoon van een agent heb ik, zolang en voor zover zij of hij in functie is, dan ook helemaal niets te maken.

Er valt dus in een agent in functie helemaal niets te ‘respecteren’. Uniform uit – of, in het geval van zogeheten ‘stillen’ (agenten in burger): die malle nepsportschoenen en ‘informele kledij’ uit, en die verveelde blik van de smoel alstublieft – en bevoegdheid inleveren, dan praten we wellicht van mens tot mens. Als de menselijkheid van de agent inmiddels niet zo ernstig is beschadigd door diens functieuitvoering dat ook zo ‘n gesprek zinloos is geworden. Dan helpt wellicht nog slechts rehabilitatie, een langdurig traject terug van agent tot mens. Blijven hopen, denk ik dan maar weer.

Wat is dus de gepaste houding jegens agenten? Disrespect, verachting maar vooral ongehoorzaamheid. Niemand heeft immers recht een ander mens orders te geven en met dreiging en geweld ergens toe te dwingen. Niemand. Die ongehoorzaamheid is niet altijd handig in de praktijk te brengen. Bij veel ontmoetingen met agenten ben jij alleen, agenten vaak met meer. Twee tegen één is altijd gemeen, leerde ik op school, maar aan fair play houden agenten zich zelden, en de politieacademie maakt vast wel ongedaan wat ze aan echte sportiviteit ooit is bijgebracht.. Ze kunnen bovendien pijlsnel versterking laten aanrukken. Verder hebben agenten dus boeien bij zich, en een pistool, en de bevoegdheid om ze te gebruiken. Ze kunnen je dus ontvoeren ( ‘arresteren’, heet dat dan), mishandelen en doden. Dat komt niet altijd erg gelegen.

Puur praktisch gesproken is het dus vaak slim om te doen wat agenten je ‘vragen’. Je wilt immers leven, onbeschadigd en met bewegingsvrijheid. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Maar laat dat dan een puur tactische keus zijn. Ze hebben geen recht op onze gehoorzaamheid. Ze krijgen soms hun zin, niet omdat ze dat verdienen maar simpelweg omdat ze ons dwingen of ons met dwang bedreigen.Wijken voor overmacht is geen schande. Onze tijd komt nog wel. Waar mensen niet langer gehoorzamen, verliest immers de tiran, de dictator, de macht, zo zette Etienne de la Boetie in “Vertoog over de Vrijwillige Slavernij” al in de zestiende eeuw uiteen. Dat geldt niet enkel voor de individuele tiran, maar ook voor dat tyrannieke orgaan dat ‘politie’ heet.

Maar terwijl we soms dus vaak nu nog om redenen van zelfbehoud hun orders opvolgen, laat dat dan duidelijk onder dwang zijn, en niet uit innerlijke overtuiging. En laten we al die momenten waar we iets van ongehoorzaamheid kunnen laten voelen, benutten, en opzoeken ook Onze houding? Soms meegaand, nooit onderdanig. Soms gevolg gevend aan orders, nooit innerlijk gehoorzaam. En immer op de uitkijk naar dat moment waarop meegaandheid plaats kan maken voor openlijke weerspannigheid. Ongehoorzaamheid, laat dat onze default option zijn, de norm waarvan we slechts onder dreiging met geweld van afwijken.

Niet altijd is de dwang een overmacht. Niet altijd is het te riskant om het gezag te tarten. En slechts door de grenzen van het gezag op te zoeken en stelselmatig te doorbreken waar dat zonder al te veel problemen kan, kunnen we die grenzen krachteloos maken en onze eigen ongehoorzame kracht doen groeien. Soms zijn wij met meer, en het recht op een sportieve behandeling heeft de politie al eeuwen verspeeld. Er komt een dag… en elke weigering om te wijken en te gehoorzamen dient gekoesterd te worden, als voorbode van die dag. Elk ongehoorzame ‘nee’ brengt die dag van bevrijding iets dichterbij. Intussen zij een diepe weerzin en verachting hun welverdiende deel.

Peter Storm

19-11-2016 Demonstratie: Fight repression! Stop de repressie tegen antifascisten en anarchisten!

Scroll down for English

19-11-2016 Demonstratie:

Fight repression! Stop de repressie tegen antifascisten en anarchisten!

fightrepressiondemoflyer-212x300Op zaterdag 19 november zal er een demonstratie plaatsvinden in Den Haag tegen de golf van repressie die Haagse antifascisten en anarchisten het afgelopen jaar heeft getroffen. Wie een van ons aanvalt, valt ons allen aan. Solidariteit door strijd!

Bron: https://fightrepressiondemo.noblogs.org/

Zie ook Facebook: https://www.facebook.com/events/1141005602660000/

Het afgelopen jaar is de repressie tegen antifascisten en anarchisten enorm toegenomen, met Den Haag als middelpunt. Zo werd er een gebiedsverbod voor de Schilderswijk uitgevaardigd tegen anarchisten, in een poging de strijd tegen de racistische, gewelddadige en moordende politie in die wijk te breken. Later werd er wederom een gebiedsverbod uitgevaardigd, ditmaal tegen antifascisten die zich verzetten tegen de extreem-rechtse demonstraties van Pegida. Er werd een schadeclaim van 50.000 euro opgelegd aan enkele anarchisten die zich verzetten tegen de ontruiming van het 13 jaar lang gekraakte sociaal centrum De Vloek. Ook probeerde de burgemeester van Den Haag het plaatselijke Autonoom Centrum te sluiten. Verder werden er consequent demonstraties verboden, mensen thuis en op straat geïntimideerd door de politie, vonden er talloze preventieve arrestaties plaats en werd er geprobeerd informanten te werven. De lijst van repressieve maatregelen, die zich steeds focust op een kleine groep anarchisten, gaat nog wel even door.

Maar dit is niet een aanval op enkele individuele anarchisten en antifascisten. Dit is een aanval op een ieder die strijd tegen racisme, dit is een aanval op een ieder die een wereld voorstaat zonder uitbuiting en uitsluiting, dit is een aanval op ons allen. En deze aanval kan niet onbeantwoord blijven! Dit is een oproep tot solidariteit, omdat solidariteit ons wapen is tegen het isolement waar de burgemeester en politie ons in willen duwen. Wij moeten onze autonome ruimtes en structuren verdedigen!

Kom 19 november naar Den Haag. Omdat de ketenen van de staat die doordrenkt zijn van racisme en onderdrukking gebroken moeten worden! Want wie niet strijd, heeft al verloren.

Fight repression!

————————–

19-11-2016 Demonstration: Fight Repression! Stop repression against anti-fascists and anarchists!

On Saturday November 19th, there will be a demonstration in The Hague, The Netherlands, against the wave of repression that Hague anti-fascists and anarchists have been facing in the last year. One who attacks one of us, attacks all of us. Solidarity through struggle!

Source: https://fightrepressiondemo.noblogs.org/

See also Facebook: https://www.facebook.com/events/1141005602660000/

Within the last year, repression against anti-fascists and anarchists has greatly increased, with The Hague in the middle of it. An area ban for anarchists was issued for the Schilderswijk, in an attempt to break the struggle against the racist, violent, and murderous police. After that that, another area ban was issued, this time against anti-fascists who have been resisting against the extreme right wing Pegida demonstrations. Damage claims of 50,000 euro were demanded from several anarchists who resisted against the eviction of social center De Vloek, which had been squatted for 13 years. The mayor also tried to shutter the local Autonomous Center. Furthermore, subsequent demonstrations were forbidden, people were intimidated by the police at home and on the street, numerous preventative arrests were made, and attempts were made to recruit informants.

But these are not just attacks against individual anarchists and anti-fascists. This is an attack against all who fight against racism, this is an attack against all who stand for a world without exploitation and discrimination, this is an attack on all of us. And this attack cannot go unanswered! This is a call for solidarity, because solidarity is our weapon against the isolation being forced on us by the police and the mayor. We must defend our autonomous spaces and structures!

Come to The Hague on November 19th. Because the chains of the state dripping with racism and oppression must be broken! Because one who doesn’t fight has already lost.

Fight repression!

Antikapitalistisch/ antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

BELANGRIJKE UPDATE!

Verzamelen om 13.00 uur op het Museumplein in plaats van 14.00 uur!

oproep-voor-een-antikapitalistisch-blok-poster

Scroll down for English

Antikapitalistisch/antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

Facebook-oproep: https://www.facebook.com/events/985087378286524/

Read moreAntikapitalistisch/ antiautoritair blok op demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober

Vanaf 14 september: CrimethInc. on tour in Nederland!

CrimethInc. on tour!

14089318_1785524091683775_1798081796365568020_n

(Scroll down for English)

Let op: de bijeenkomst in Den Haag gaat niet door!

Brengt democratie vrijheid?

Dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen ertoe gebracht om de straat op te gaan. Deze ongelijkheden zijn structurele eigenschappen die teruggaan tot de oorsprong van de democratie zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische regering. De vertegenwoordigende democratie houdt heel het bureaucratische apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren. Democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus, liever dan democratische structuren te promoten als doel op zichzelf terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft verraden. Kunnen anarchisten nuttige ideeën over deze zaken aandragen?

Een kameraad van CrimethInc. zal dit onderwerp samen met de luisteraars onderzoeken op bijeenkomsten in diverse steden. We zullen in gesprek gaan over wat het zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door democratische heerschappij.

Daarnaast zal er een Nederlandse vertaling gepresenteerd worden van het CrimethInc-boekje “To Change Everything”

Amsterdam, 14 September, 20:00 uur  in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 uur, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 uur, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Gaat niet door
Utrecht, 17 September, 14.00 uur, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 uur, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

Bron: https://www.facebook.com/events/1133003873441452/

_________________________________________________

Note: the meeting in TheHague is cancelled!

Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people into the streets. These are structural features dating back to the origins of democracy itself; they appear in practically every example of democratic government. Representative democracy preserved all the bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves, then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on these matters?

A Crimethinc comrade will examine this subject together with the audience at meetings in several towns. We will debate what it would mean to seek freedom directly rather than through democratic rule.
Besides, a Dutch translation of the Crimethinc pamphlet “To Change Everything” will be presented during the meetings.

The Crimethinc comrade will talk at meetings on this subject in the following cities:

Amsterdam, 14 September, 20:00 in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 hour, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 hour, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Cancelled
Utrecht, 17 September, 14.00 hour, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 hour, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

More dates and places may be announced as soon as they are available.

Source https://www.facebook.com/events/1133003873441452/

September: actie na actie na actie

September wordt een maand vol demonstraties. Wie er een reisje voor over heeft en de mogelijkheid heeft, kan zich op meerdere fronten uitleven.

* Het begint in het weekend van 2, 3 en 4 september. Dan zijn er Blockupy-activiteiten in Berlijn. Blockupy is een initiatief tegen neoliberaal beleid en wat daar mee samenhangt aan asociale narigheid (veel, dus…). Meermalen zijn er acties geweest, met name in Frankfurt tegen de daar gevestigde Europese Centrale Bank. In het genoemde weekend is er op 2 september een blokkade van het ministerie van Arbeid in Berlijn. Op 3 september vindt dan een hopelijk grote antiracistische demonstratie plaats.

Meer informatie over de acties
https://www.facebook.com/events/1624443554552692/ en
https://www.facebook.com/events/1624443554552692/

Achtergronden:
http://blockupy.org/en/6596/letter-to-our-friends-and-comrades/ en
http://blockupy.org/en/back-to-work-exit-austerity-exit-fortress-europe-exit-capitalism/

* Op 15 september is er actie in Parijs tegen de arbeidswet waar afgelopen maanden heftig en langdurig tegen is geprotesteerd. Meer informatie: https://www.facebook.com/events/1741760292731196/ en https://www.facebook.com/events/213109479085889/

* Op 17 september vinden in een aantal Duitse steden protesten plaats tegen het investeringsverdrag TTIP dat grote bedrijven nog ruimer baan dreigt te geven dan ze al hebben. Onder meer in Keulen is die dag actie gepland. Meer informatie op https://www.facebook.com/events/1037012319726897/ , waar je ook links naar Facebook-pagina ś voor de acties in afzonderlijke steden vindt

* En op 20 september vindt in Brussel een manifestatie plaats tegen TTIP, de Stop TTIP & CETA Day. Daarover lees je meer op http://www.stopttip.be/-nl-?lang=nl en https://www.facebook.com/events/126666001074568/

—-

We beloven niets, maar wie erover denkt naar één of meerdere van deze activiteiten te gaan vanuit Noord-Brabant, kan gerust contact met ons opnemen. Misschien ben je wel niet de enige 🙂 Onze mail: info@autonomenbrabant.nl

Waiting Room Festival , Rotterdam, 1-2 juli

Op 1 en 2 juli vindt in Rotterdam het Waiting Room-Festival plaats, oftewel twee nachten punk, hardcore, crust, grind – één dag politieke anarchistische samenkomst. Autonomen brabant zal op zaterdag 2 juli aanwezig zijn met distro, oftewel boeken stickers en ander subversief en geestverruimend leesbaar spul. Om te bekijken en mee te nemen tegen een donatie. Kom langs, enjoy the festival en maak eens kennis! Hieronder het programma (in English).

Updated: nu met tijden/ now including the time schedule.

Read moreWaiting Room Festival , Rotterdam, 1-2 juli

What the fuck is wrong with the Dutch cops?

From a participant in the anti-Pegida-actions, Saturday, 18 June 2015. Please spread it!

What the fuck is wrong with the Dutch cops?

I am immigrant. I live in Netherlands. Until yesterday I had only good impressions about this country. I am Antifascist. I believe in freedom of speech.

On Saturday 18th June I was participating Antirascist Protest against pegida in Breda. Why I want to write about that? Because I was treated like a shit by the cops and my husband also, just because we are antirascist. And of course, because we are immigrants and don’t speak fluent Dutch.

Read moreWhat the fuck is wrong with the Dutch cops?

Geplakt tegen Pegida

13396506_789857287781869_1764479687_o

Wederom heeft een Anarchist Poster Patrol toegeslagen in Tilburg. Op allerlei plekken zijn posters opgehangen met een oproep om te protesteren tegen de bijeenkomst en optocht die de racistische extreem-rechtse groep Pegida op 18 juni in Breda wil houden.

Oproep: http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/06/18-juni-stop-pegida-in-breda.html

Facebook: https://www.facebook.com/events/1688660561393677/

Check Facebook en/ of http://laatzenietlopen.nl/ voor updates… en blijf verspreiden!

18 juni: Stop Pegida in Breda

Overgenomen van https://www.facebook.com/events/1688660561393677/ Doe mee en helpt de oproep verder te verspreiden!

13335262_10154102896716061_1517864414_n (1)

Op zaterdag 18 juni organiseert het extreem-rechtse Pegida Nederland een demonstratie in Breda gericht tegen vluchtelingen. Met een ‘mars’ door Breda willen ze hun verwerpelijke racistische en islamofobe gedachtegoed onder de aandacht brengen. Laat Ze Niet Lopen, een initiatief tegen racisme en extreem-rechts, roept op om in actie te komen tegen deze racistische optocht. Stop Pegida en haar extreem-rechtse achterban, houd racisten van de straat! Laat Ze Niet Lopen!

Read more18 juni: Stop Pegida in Breda