Crimethinc talks: Amsterdam 13 September, Utrecht 16 September (updated)

Info meetings:

*CrimethInc. at the Barricade – Anarchist resistance in the Trump era

Sunday, 16 September, 15.00 hour, ACU, Voorstraat 71, Utrecht.

See https://www.facebook.com/events/693137037715147

 

*CrimethInc. talk at the Fort van Sjakoo

Thursday, 13 September, 20.00 hour, Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, Amsterdam

See https://www.facebook.com/events/1483628818403570/

Free entrance, donations welcome

How did Trump come to power, and what does his rise tell us about this era? What strategies are anarchists in the USA using to counter the rise of grassroots nationalism?

Framing the Trump presidency in a global context, we will discuss the new conditions for social struggle and explore the approaches to
self-organization and self-defense that anarchists have employed in the United States since the end of 2016.

Read moreCrimethinc talks: Amsterdam 13 September, Utrecht 16 September (updated)

Een dode in Charlottesville: waarom het fascisme ons nu mag vermoorden

Tekst van CrimethInc., vertaald verschenen op de website van Doorbraak en vanuit daar overgenomen.

Bron, aldaar voorzien van beeldmateriaal : http://www.doorbraak.eu/dode-charlottesville-waarom-fascisme-nu-mag-vermoorden/

Het origineel: http://www.doorbraak.eu/dode-charlottesville-waarom-fascisme-nu-mag-vermoorden/

————

De organisatie Crimethinc heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteren in Charlottesville een krachtige statement gepubliceerd. Hier een spoedvertaling door onze Bart de Baan.

Vandaag deden in Charlottesville, Virginia, deelnemers aan een fascistische rally wat ze al lang dreigden te doen, met een auto een menigte inrijden en tenminste één persoon vermoorden. We zijn niet verbaasd.

Read moreEen dode in Charlottesville: waarom het fascisme ons nu mag vermoorden

Geen geruisloze overgang – #DisruptJ20

Geen geruisloze overgang

#DisruptJ20: Oproep voor een mobilisatie tegen de inhuldiging van Donald Trump op 20 januari 2017

Op vrijdag, 20 januari 2017, zal Donald Trump worden ingehuldigd als president van de Verenigde Staten. Wij doen een oproep aan alle mensen met een goed geweten op om samen te komen in het verstoren van de ceremonies. Als Trump überhaupt moet wordt ingehuldigd, laat dat achter gesloten deuren zijn zodat iedereen het ware gezicht kan zien van de politiestaat waar Trump over zal regeren. Het moet duidelijk gemaakt worden aan de hele wereld dat de meerderheid van de mensen in de Verenigde Staten zijn presidentschap niet steunt en het niet eens is met zijn heerschappij.

Read moreGeen geruisloze overgang – #DisruptJ20

Vanaf 14 september: CrimethInc. on tour in Nederland!

CrimethInc. on tour!

14089318_1785524091683775_1798081796365568020_n

(Scroll down for English)

Let op: de bijeenkomst in Den Haag gaat niet door!

Brengt democratie vrijheid?

Dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen ertoe gebracht om de straat op te gaan. Deze ongelijkheden zijn structurele eigenschappen die teruggaan tot de oorsprong van de democratie zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische regering. De vertegenwoordigende democratie houdt heel het bureaucratische apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren. Democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus, liever dan democratische structuren te promoten als doel op zichzelf terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft verraden. Kunnen anarchisten nuttige ideeën over deze zaken aandragen?

Een kameraad van CrimethInc. zal dit onderwerp samen met de luisteraars onderzoeken op bijeenkomsten in diverse steden. We zullen in gesprek gaan over wat het zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door democratische heerschappij.

Daarnaast zal er een Nederlandse vertaling gepresenteerd worden van het CrimethInc-boekje “To Change Everything”

Amsterdam, 14 September, 20:00 uur  in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 uur, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 uur, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Gaat niet door
Utrecht, 17 September, 14.00 uur, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 uur, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

Bron: https://www.facebook.com/events/1133003873441452/

_________________________________________________

Note: the meeting in TheHague is cancelled!

Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people into the streets. These are structural features dating back to the origins of democracy itself; they appear in practically every example of democratic government. Representative democracy preserved all the bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves, then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on these matters?

A Crimethinc comrade will examine this subject together with the audience at meetings in several towns. We will debate what it would mean to seek freedom directly rather than through democratic rule.
Besides, a Dutch translation of the Crimethinc pamphlet “To Change Everything” will be presented during the meetings.

The Crimethinc comrade will talk at meetings on this subject in the following cities:

Amsterdam, 14 September, 20:00 in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 hour, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 hour, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4 Cancelled
Utrecht, 17 September, 14.00 hour, in ACU, Voorstraat 71
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat
113
Nijmegen, 22 September, 20.00 hour, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

More dates and places may be announced as soon as they are available.

Source https://www.facebook.com/events/1133003873441452/